Published

GIT İpuçları/Püf Noktalar

Authors
  • avatar
    Name
    xNoJustice

Github Config Ayarları

Name Ayarlama git config --global user.name "user.name"

Email Ayarlama git config --global user.mail "user.email"

Console Komutları

Klasördeki Dosyaları Listeleme ls

Belirtilen Uzantıya Gitme cd klasör_adı

Dosya Oluşturma touch dosya_adı

Visual Code'da Dosya Açma/Oluşturma code dosya_adı

Dosya/Klasör Silme git rm -r dosya_adı/klasör_adı

Github Komutları

Klasörü Local Repository Yapma git init

Bir Repository'i Kopyalama git clone <link>

Dosyayı/Dosyaları Staging'e Taşıma git add dosya_adı / git add . (Hepsini Alır)

Git Durumunu Gösterme (Şuanki) git status

Dosyayı/Dosyaları Head'e Taşıma git commit -m "Commit Mesajı"

Remote Repository'e Bağlanma (Eğer Local Repository Kullanıyorsanız) git remote add origin <link>

Yeni Branch Oluşturma git checkout -b <branch_adı>

Başka Bir Branch'a Geçme git checkout <branch_adı>

Tüm Branchları Listeleme git branch

Branch Silme git branch -d <branch_adı>

Tüm Branchları Repository'e Gönderme git push --all origin

Tüm değişiklikleri Remote Repository'e Gönderme git push origin <branch_adı> / git push

Repository'deki Bir Branch'ı Silme git push origin :<branch_adı>

Repository'deki Değişiklikleri Çekme / Localdekiyle Birleştirme git pull

Şuanki Branch İle Başka Branch Birleştirme git merge <branch_adı>

Birleştirmede Tüm Dosya Çakışmalarını Gösterme git diff

Birleştirmede Bir Dosyadaki Farklılıkları Gösterme git diff --base <dosya_adı>

Birleştirmeden Önce Değişiklikleri Gösterme git diff <ilk_branch> <ikinci_branch>

Bir Commit'e Tag Atama git tag 1.0.0 <commit_id>

Tüm Tagleri Repository'e Gönderme git push --tags origin

Localdaki Değişiklikleri Geri Alma (Yeni Dosyalar Silinmez) git checkout -- <dosya_adı>

Localdaki Tüm Değişiklikleri Geri Alma git fetch origin / git reset --hard origin/master